Na území, rozprostírajícím se přibližně od České Lípy až k Mostu, se nachází komplex vyvýšenin a kopců, které mají jednotný název České středohoří. V Litoměřicích je to hezké a tak znám skoro nazpaměť silnici, která se vine na úpatí tohoto pohoří. Výhled z jižní části je za pěkného počasí krásný. Už od Kravař, kde se silnice začíná kroutit, je možné vidět dlouhé zalesněné stráně kopců, které pokračují na sever někam do neznáma, které je ale řidiči auta, jedoucího po silnici, zapovězeno. Nahoře, mezi kopci, se nachází spleť vesnic a vesniček, aby pak krajinný reliéf strmě klesnul do údolí, kde se stáčí koryto řeky Labe. I z této strany je České středohoří krásné, možná ještě hezčí. Labe se kroutí v zajetí silnic a železničních tratí po obou stranách a lesní porost hned od kolejí stoupá do strmých kopců, aby se po několika esíčkách objevilo zdymadlo na Střekově. Přívoz pro auta ve Velkém Březně jakoby volá, abyste jej použili, ale cesta po pravém břehu je zajímavější. Trať se tu v mnoha místech křižuje se silnicí, která je víc zatáčkovitá a cesta po ní je dobrodružnější. Zajímavá je i z poloviny zaniklá trať z Malého Března nahoru do Zubrnice, kde končí u železničního muzea, ale její zarostlý násep je patrný ještě do Klínků, kteréhož bývalé nádraží je nyní obytný dům. Na druhé straně silnice můžeme v hustém lese najít zbytky zaniklé vesnice Vitín. Z rozhledny Varhošť nad Litoměřicemi o několik kilometrů dál je hezký výhled na klikatící se Labe a Střekov. Když se vrátíme na jižní stranu, je tu pěkný rozhled po kraji z vyhlídky Kalvárie nad Ústěkem. A ještě se musím zmínit o Doerellově vyhlídce nad Prackovicemi na druhém břehu Labe, kde je taky moc krásně. Když se vydáte z České Lípy směrem na Ústí, od Žandova začne převládat kopcovitý terén s klikatícími se cestami kolem řeky Ploučnice. Táhlý Františkov se krčí a kroutí mezi strmými kopci, v Benešově nad Ploučnicí se kopce jakoby ztrácí, ale hned za ním se v Soutěskách objevují v ještě větší strmosti. Potom se před námi rozprostře Děčín jako na dlani a my můžeme pokračovat po už popsané cestě směrem na Malé Březno, kde funguje přívoz přes řeku. Hezkých míst jsou v této oblasti desítky, stačí jen hledat. Mě stačí najít louku na stráni s výhledem a jenom tak si tam lehnout do trávy.

Kategorie Příroda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *